21st Century Skills

De 21st Century Skills zijn een pakket vaardigheden waaraan het onderwijs in de 21e eeuw moet voldoen om onze leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige carriere en leven. Hoewel het project mede-ontwikkeld is door Microsoft, Cisco en Intel, gaat het bij de 21st Century Skills niet alleen om ICT-geletterdheid en mediawijsheid. Ook creativiteit, samenwerking, probleemoplossend handelen en kritisch denken vormen de basis voor de toekomstige mens.

De 21st Century Skills zijn ingedeeld in drie gebieden:

Competenties voor leren en innovatie
Kritisch denken en probleemoplossend vermogen
Communicatie en samenwerking
Creativiteit en innovatie

Burgerschaps- en beroepscompetenties
Vakmanschap
Productiviteit en resultaatgerichtheid
Flexibiliteit en aanpasbaarheid
Initiatief en zelfsturing
Sociale en interculturele vaardigheden
Verantwoordelijkheid en leiderschap

Digitale geletterdheid
Informatiegeletterdheid
Mediageletterdheid
ICT-geletterdheid

Daarnaast is het van belang te beseffen dat voor het aanleren van dergelijke vaardigheden, docenten ook voorzien moeten worden van de nodige bagage. Vervolgens moeten zij deze competenties verwerken naar hun eigen lespraktijk.

Hieronder staat een grafische weergave van de 21st Century Skills.